Team


Christian Häußler
Geschäftsführender Gesellschafter
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809853
christian.haeussler@ultima-power.de

Stefan Scheller
Geschäftsführender Gesellschafter
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809852
stefan.scheller@ultima-power.de

 


Christa Rost
Kauffrau
0151-53809851
christa.rost@ultima-power.de

Fiona Hutchinson
Kauffrau
0151-53809865
fiona.hutchinson@ultima-power.de

 


Stefan Dörr
BEng Electrical and Electronic Engineering
Schutzprüfung/Engineering
0151-53809861
stefan.doerr@ultima-power.de

Martin Seitz
Dipl.-Ing. Elektrotechnik – Engineering
0151-53809856
martin.seitz@ultima-power.de

 


Eugen Liebrecht
Dipl.-Ing. Elektrotechnik – Engineering
0151-53809857
eugen.liebrecht@ultima-power.de

Simon Krämer
B.Eng. Elektrotechnik – Engineering
0151-53809866
simon.kraemer@ultima-power.de

 


Michael Lukas
Elektrotechniker – Engineering
0151-53809862
michael.lukas@ultima-power.de

Klaus Schäfer
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809855
klaus.schaefer@ultima-power.de

 


Markus Stang
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809854
markus.stang@ultima-power.de

Thomas Düll
Dipl.-Ing. Elektrotechnik – Schutzprüfung
0151-53809860
thomas.duell@ultima-power.de

 


Michael Bauer
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809858
michael.bauer@ultima-power.de

Tobias Rappelt
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809859
tobias.rappelt@ultima-power.de

 


Mathias Hosak
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809864
mathias.hosak@ultima-power.de

Sebastian Geb
B.Eng. Elektrotechnik – Schutzprüfung
0151-53809863
sebastian.geb@ultima-power.de

 


Daniel Nicola
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809867
daniel.nicola@ultima-power.de

Johannes Solf
Elektrotechniker – Schutzprüfung
0151-53809868
johannes.solf@ultima-power.de

 


Tobias Suchanek
Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik – Schutzprüfung
0151-53809869
tobias.suchanek@ultima-power.de

Mohsen Esmaeili
B.Eng. Elektrotechnik – Schutzprüfung
0151-53809870
mohsen.esmaeili@ultima-power.de

 


Johannes Maier
B.A. Business Administration
Assistenz der Geschäftsführung
0151-53809871
johannes.maier@ultima-power.de

Michael Böddicker
B.Eng. Elektrotechnik – Schutzprüfung
0151-53809872
michael.boeddicker@ultima-power.de

 


Samuel Utzelmann
B.Sc. Elektrotechnik – Engineering
0151-53809873
samuel.utzelmann@ultima-power.de